اختصاصی تله بازاریابی: تحلیل صدای فروشندگان تلفنی توسط استاد علی محمدی

یکی از مهمترین عوامل در بازاریابی و فروش تلفنی موفق، قدرت صدای فروشندگان تلفنی است که می‌تواند جادو کند. ویدیوی کامل تحلیل صدای فروشندگان تلفنی توسط استاد محمد به صورت کامل در تله بازاریابی منتشر شد. ادامه مطلب

حل مشکل کمبود بازاریاب در مراکز تماس با استخدام توانیابان و نابینایان

بازاریاب مراکز تماسمراکز تماس وظایف حساسی به دوش دارند و باید پاسخگوی سوالات و نیازهای مخاطبان باشند. اما این مراکز همیشه با مشکل کمبود نیرو یا جابجایی سریع آنها مواجه هستند. ادامه مطلب

دانلود دستورالعمل بازاریابی و فروش تلفنی

هر فعالیت کلیدی که در یک سازمان انجام می شود نیازمند برنامه حساب شده می باشد.حوزه بازاریابی تلفنی علاوه بر اینکه گنجی پنهان در سازمان شماست یکی از فعالیت های کلیدی هر سازمان در ایران می باشد که ما با تدوین دستورالعمل بازاریابی و فروش تلفنی کمک می کنیم تا از داشتن آن به صورت حساب شده و دقیق لذت بسیار زیادی را دریافت کنید.

ما در کنار شما هستیم تا گنج سازمانتان را به سودی سرشار تبدیل کنیم. 

یکی از ابزار ها که قصد داریم به صورت رایگان در اختیار شما قرار دهیم “نمونه دستورالعمل بازاریابی و فروش تلفنی” یا متن بازاریابی و فروش تلفنی است که به فرمت یک فایل PDF در اختیار شما قرار دارد.

برای دانلود این گزارش ارزشمند بر روی عکس کلیک بفرمایید. 

گزارش بازاریابی تلفنی

هر فعالیت که در یک سازمان انجام می شود نیاز به رصد جدی و جهت دهی می باشد. حوزه بازاریابی تلفنی گنجی پنهان در سازمان شماست که ما کمک می کنیم تا از داشتن آن به صورت حساب شده و دقیق لذت بسیار زیادی را دریافت کنید.

ما در کنار شما هستیم تا گنج سازمانتان را به سودی سرشار تبدیل کنیم. 

یکی از ابزار ها که قصد داریم به صورت رایگان در اختیار شما قرار دهیم “گزارش بازاریابی تلفنی” است که به فرمت یک فایل PDF در اختیار شما قرار دارد.

برای دانلود این گزارش ارزشمند بر روی عکس کلیک بفرمایید. 

 

گزارش تماس های روزانه بازاریابی تلفنی

هر فعالیت که در یک سازمان انجام می شود نیاز به رصد جدی و جهت دهی می باشد. حوزه بازاریابی تلفنی گنجی پنهان در سازمان شماست که ما کمک می کنیم تا از داشتن آن به صورت حساب شده و دقیق لذت بسیار زیادی را دریافت کنید.

ما در کنار شما هستیم تا گنج سازمانتان را به سودی سرشار تبدیل کنیم. 

یکی از ابزار ها که قصد داریم به صورت رایگان در اختیار شما قرار دهیم “گزارش تماس های روزانه بازاریابی تلفنی” است که به فرمت یک فایل PDF در اختیار شما قرار دارد.

برای دانلود بر روی عکس کلیک بفرمایید.