پایان دوره تخصصی طراحی و ایجاد مرکز تماس بیمه سامان

پایان دوره تخصصی طراحی و ایجاد مرکز تماس بیمه سامان که توسط استاد علی محمدی برگزار شد و آموزش های لازم به مدیران و کارمندان این مجموعه ارائه شد.

آموزش بازاریابی و فروش تلفنی نمایندگی های تهران شرکت “بیمه سامان”

دوره آموزش بازاریابی و فروش تلفنی نمایندگی های تهران شرکت بیمه سامان برگزار شد.