مهر ۲۰, ۱۳۹۶

پایان دوره تخصصی طراحی و ایجاد مرکز تماس بیمه سامان

 
تیر ۲۴, ۱۳۹۶
آموزش بازاریابی و فروش تلفنی ورانگر

آموزش بازاریابی و فروش تلفنی شرکت نرم افزاری “ورانگر”

تیر ۱۶, ۱۳۹۶

آموزش بازاریابی و فروش تلفنی نمایندگی های تهران شرکت “بیمه سامان”

تیر ۱۶, ۱۳۹۶

آغاز دوره آموزشی فروش تلفنی مرکز تماس ( کال سنتر) امداد خودرو

تیر ۱۰, ۱۳۹۶

دوره دهم رایان سیستم ۱۹ دیماه ۱۳۹۵

تیر ۱۰, ۱۳۹۶

دوره ششم تهران شریعتی آبان ماه ۱۳۹۵

تیر ۱۰, ۱۳۹۶

دوره هفتم تهران آذرماه ۱۳۹۵

فرصت را از دست ندهید اگر تمایل دارید که از شرایط آموزش های سازمانی تله بازاریابی مطلع شوید با در تماس باشید.
تیر ۱۰, ۱۳۹۶

شرکت ثبت بامداد مهرماه ۱۳۹۵

فرصت را از دست ندهید اگر تمایل دارید که از شرایط آموزش های سازمانی تله بازاریابی مطلع شوید با در تماس باشید.
تیر ۱۰, ۱۳۹۶

شرکت چالیان طب آذرماه ۱۳۹۵

فرصت را از دست ندهید اگر تمایل دارید که از شرایط آموزش های سازمانی تله بازاریابی مطلع شوید با در تماس باشید.
تیر ۱۰, ۱۳۹۶

موسسه نیک اندیش تهران شهریورماه ۱۳۹۵

فرصت را از دست ندهید اگر تمایل دارید که از شرایط آموزش های سازمانی تله بازاریابی مطلع شوید با در تماس باشید.
بهمن ۲۱, ۱۳۹۵

دوازدهمین دوره سازمانی را برگزار کردیم