اسفند ۱۰, ۱۳۹۶
چگونگی شناسایی کارهای پر اهمیت تله بازاریابی

چگونگی شناسایی کارهای پراهمیت

عمده وقت هر فروشنده‌ای صرف انجام دو کار می‌شود که آن دو عبارت‌اند از: یافتن مشتریان جدید خدمات‌رسانی به مشتریان حاضر فروشندگان محترم، اگر از بین دو وظیفه‌ی فوق، فقط در یک مورد می‌توانید به طرز عالی عمل کنید، کدام مورد را انتخاب می‌کردید؟ خوب، شما باید در هر دو […]