آبان ۲۸, ۱۳۹۶
تمرین کردن یک ارائه ی جذاب در فروش تلفنی-تله بازاریابی

تمرین کردن یک ارائه ی جذاب در فروش تلفنی

ظاهراً فروشنده‌ها تماس‌هایی را که به کمک متن برقرار می شوند مسخره می کنند. اغلب، ایرادهایی از این نحوه‌ی تلفن کردن می‌بینیم مبنی بر آن که این شیوه کاری غیر حرفه ای و ناشیانه است. این حرف خنده‌دار هست، چون دستپاچه شدن پشت تلفن و تلاش برای ادای کلمات، خیلی […]