اسفند ۱۸, ۱۳۹۶
تکنیک فعالیت هایی با بیشترین بازده

تکنیک فعالیت هایی با بیشترین بازده

افراد برجسته در هر رشته‌ای سریعاً کشف می‌کنند انجام چه‌کارهایی، بخش اعظم- هشتاددرصدی- نتایج را برای آن‌ها به همراه دارد. آن‌ها بهترین زمان خود را صف کارهایی می‌کنند که منجر به تولید بیشترین بازده در سرمایه‌شان می‌شود، درحالی‌که با حداقل کردن زمانی که آن‌ها صرف انجام کارهای ضروری می‌کنند، زمان […]